El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Llengua
Quienes somos
Serveis jurídics
Compravendes i arrendaments
Comunitats de veïns
Fiscal i laboral
Assegurances generals
Contacti amb nosaltres
Localització
Enllaços d´interès
ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL I COMPTABLE

FISCAL
- Confecció de declaracions de Renda i Patrimoni, Impost de Societats, pagaments fraccionats, IVA, Transmissions, Herències, donacions.
- Actuacions davant l'AEAT: Gestió Tributària, Recaptació i Inspecció, Conselleria d'Hisenda: Transmissions, Successions, Donacions, Presentació de recursos.

LABORAL
- Confecció de nòmines i assegurances socials, contractes laborals.
- Altes i baixes d'autònoms - Retencions d'IRPF
- Actuacions davant la Delegació de Treball, SMAC, SERVEF, Jutjat del Social.

COMPTABLE
- Comptabilitat de Societats, empresaris en ED normal i simplificada, professionals en E Directa.
- Legalització de Llibres i confecció de Comptes Anuals. Demani el seu pressupost sense compromís, gràcies per la seva confiança.