El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Llengua
Quienes somos
Serveis jurídics
Compravendes i arrendaments
Comunitats de veïns
Fiscal i laboral
Assegurances generals
Contacti amb nosaltres
Localització
Enllaços d´interès
Directament en el nostre despatx comptem amb personal llicenciat en dret, per l'assessorament en les qüestions més rellevants que puguin afectar la Comunitat.

En col.laboració amb JACACTIVA disposem d'un equip de lletrats especialitzats en Dret Civil al servei de les nostres Comunitats de Propietaris, destinat a la defensa jurídica de les mateixes.

Igualment, comptem amb el suport d'experts en diversos camps de treball que cobreixen les necessitats integrals de les Comunitats: Assessoria fiscal i laboral, arquitectes i enginyers.


Els nostres serveis en diferents àmbits jurídics són:

Dret Civil:
Obligacions i contractes.
Danys i perjudicis.
Herències i testaments.
Arrendaments.
Compravenda.
Propietat Horitzontal.
Accidents de trànsit.
Dret immobiliari, compravendes.
Procediments registrals i hipotecaris.
Protecció de l'honor, la intimitat i imatge.


Dret de Família:
Separacions, divorcis i nul · litats.
Liquidació societat de guanys.
Adopcions i nomenament de tutors.
Parelles de Fet.
Pensions alimentàries i compensatòries.
Expedients en el Registre civil (filiació, canvi de nom i cognoms, nacionalitat, veïnatge, inscripció de naixements fora de termini).


Dret Penal:
Procediments en Jutjat d'Instrucció i penals (assistències a detinguts).
Procediments Abreujats i Sumaris.
Judicis de Jurat.
Judici de Faltes.
Procediment d'Habeas Corpus.


Dret Mercantil:
Assessoria d'empreses (contractes, reclamacions de quantitat, insolvències, constitució de societats).
Contractes de distribució en exclusiva.
Indemnitzacions per resolució contractes d'agència.
Distribució.
Franquícies.
Impugnació acords de societats mercantils i cooperatives.
Dret canviari (lletres de canvi, xecs i pagarés).


Dret Administratiu:
Recursos davant les administracions públiques.
Procediments administratius sancionadors.
Dret d'estrangeria (permisos de residència, nacionalitats, expedients d'expulsió, ...).
Funcionaris públics (de carrera i interins) i personal al servei de les administracions públiques (laboral i eventual).


Dret Contenciós Administratiu:
Presentació demandes, i seguiment de tots els tràmits processals fins Sentència.

Dret Laboral:
Acomiadaments, reclamació de salaris i reconeixement de drets.
Sancions.
Procediments i demandes en matèria de seguretat social (incapacitats, impugnació altes i baixes mèdiques derivades d'accidents de treball).
Classificació Professional.